Literatura

Literatura > Blouet (2008)

Blouet (2008)

autor (rok) Blouet, Brian W. (2008)
název The EU & neighbors : a geography of Europe in the modern world
vydavatel John Wiley & Sons, Inc.
rozsah 552 stran
ISBN 978-0-471-65554-1
jazyk anglicky
dostupnost knihovna katedry geografie PřF UP
   

Kniha podává základní systematický přehled regionální geografie Evropy. Úvodní kapitoly obsahují obecnou charakteristiku fyzickogeografických podmínek, obyvatelstva, sídelních systémů, hospodářství a politického uspořádání Evropy. Další kapitoly se věnují regionální charakterizaci jednotlivých evropských zemí – jejich řazení do kapitol odpovídá chronologii přístupu k Evropským společenstvím. Zahrnuty jsou i státy Evropy, které v současnosti nejsou členy EU.

Obsah

Introduction: The European Union
I Systematic Survey 1 Physical Environments
2 Cultural Geography
3 Population Growth, Distribution, Density, and Migration
4 Settlement Patterns: Farms, Villages, Towns, and Cities
5 Economic Geography: Agriculture, Industry, and Services
6 Political Geography
II The Core of the European Union 7 France and the Benelux Countries
8 Germany and Italy
III Enlargement of EU 9 Denmark, Ireland, and The United Kingdom
10 Southern Europe: Greece, Spain, and Portugal
11 Yes and No in the 1990s: Austria, Switzerland, Sweden, Norway, Iceland, and Finland
IV Enlargement in the Twenty-first Century 12 Eastward expansion 2004: The Baltics, Poland, The Czech Republic, Slovakia, Hungary, and Slovenia
13 Eastward expansion 2007: the Balkans
V Regional Survey: Russia and Former Soviet Socialist Republics 14 Belarus, The Ukraine, Moldova, Geogria, and Russia
VI The Mediterranean Fringe 15 Turkey, Cyprus, Malta, and Gibraltar
16 The European Union and the Wider World
Glossary
Index

Stránka naposledy upravena dne 28. 12. 2007

© Martin Jurek, Katedra geografie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci | Úvod | Hledání | Mapa stránek | CMS Made Simple