Správní členění Francie

Francie zahrnuje území tzv. metropolitní Francie (France métropolitaine), což je francouzské území na evropské pevnině (la France continentale) a ostrov Korsika, a francouzská zámořská území (la France d'outre-mer), která se rozlišují na zámořské regiony, zámořská území a zámořská společenství. Metropolitní Francie spolu se zámořskými regiony bývá označována dohromady jako France entière (celá Francie). V rámci administrativního členění Francie se rozlišuje 25 regionů (21 na evropské pevnině a 4 zámořské regiony), často se ovšem uvádí počet regionů 26, protože zejména ve statistických publikacích bývá jako 22. region metropolitní Francie uváděna Korsika (z právního hlediska jde územní společenství, nikoli však region). Regiony se člení na departementy (départements), kterých je celkem 100, z toho 94 v kontinentální Francii, 2 na Korsice a 4 zámořské. Departmenty se dále člení na okresy (arrondissements, celkem 342) a ty dále na kantony (cantons, 4 032), jejichž hlavní funkcí je role volebních obvodů. Nejnižší administrativní jednotkou ve Francii jsou obce (communes, XXXX) – obvykle kanton sestává z několika obcí, ovšem u největších obcí je situace opačná (obec sestává z několika kantonů).

Francouzská zámořská území

Odkazy

Stránka naposledy upravena dne 13. 12. 2009

© Martin Jurek, Katedra geografie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci | Úvod | Hledání | Mapa stránek | CMS Made Simple