Hranice Evropy

Poloha a vymezení Evropy > Hranice Evropy

Hranice mezi Evropou a Asií

Pro vymezení hranice mezi Evropou a Asií neexistuje jednoznačné fyzickogeografické kritérium – mezi oběma světadíly se nenachází rozhraní litosférických desek ani výraznější zúžení pevniny v podobě šíje, jako je tomu v případě Afriky či Amerik. Ustálila se konvenční hranice, i když nad jejím průběhem nepanuje úplná shoda. V pojetí ruských fyzických geografů, které se všeobecně používá i v českém prostředí, prochází hranice mezi Asií a Evropou následovně:

  • Bajdaratský záliv Karského moře
  • východní úpatí Uralu
  • horní tok řeky Ural
  • Mugodžarské vrchy
  • řeka Emba
  • Kumo-manyčská sníženina
  • Kerčský průliv
  • průlivy Bospor a Dardanely

Toto pojetí s dílčími variacemi převládá v geografii východoevropské a středoevropské (včetně Německa), zatímco v anglosaském či frankofonním prostředí je úsek hranice mezi Kaspickým a Černým mořem obvykle posunut k jihu, buď na hlavní hřeben Velkého Kavkazu nebo ještě jižněji, takže v některých případech se počítají k Evropě i zakavkazské státy Gruzie, Arménie a Ázerbájdžán. Pro zajímavost – při takovém vymezení hned čtyři kavkazské vrcholy (Elbrus, Dychtau, Šchara a Kazbek) převyšují francouzský Mont Blanc.

Konvenční hranici Asie a Evropy v novodobé geografii popsal švédský učenec Philipp Johann von Strahlenberg v díle Das Nord- und Ostliche Theil von Europa und Asia (1730, str. 91–112), její průběh řešil také 20. kongres Mezinárodní geografické unie (IGU) v Londýně 1964.

Ostatní hranice Evropy

Pobřeží evropské pevniny je vůbec nejčlenitější ze všech světadílů, s řadou poloostrovů a ostrovů. Z pohledu fyzické geografie se k Evropě počítají ostrovy, které jsou součástí evropského kontinentálního šelfu (jedná se o ostrovy pevninského původu), a také sopečné ostrovy v evropských vnitřních mořích. Šelf zasahuje nejdále od pobřeží na severu kontinentu a k Evropě se tak počítají souostroví Nová Země, Země Františka Josefa a Svalbard (Špicberky). Stejně tak se k Evropě počítají Britské ostrovy včetně Shetland a Orknejí a většina ostrovů ve Středozemním moři (výjimky a sporné případy viz níže).

K evropskému kontinentu se podle kritérií fyzické geografie nepočítají ostrovy Jan Mayen, Island, Faerské ostrovy, Rockall, Azorské ostrovy, Madeira, Kanárské ostrovy ani Kypr. 

Rozsah kontinentálního šelfu (arktické ostrovy, Kanárské ostrovy, Madeira, Azory, Kypr, Island, Sicílie, Malta).

Literatura

Stránka naposledy upravena dne 18. 07. 2011

© Martin Jurek, Katedra geografie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci | Úvod | Hledání | Mapa stránek | CMS Made Simple