Fyzickogeografické regiony

Vymezení základních fyzickogeografických celků Evropy vychází z publikace V. Krále (1999). Charakteristiky jednotlivých celků jsou dostupné prostřednictvím klikací mapy nebo přes seznam odkazů:

(Klikací mapa se ve Vašem prohlížeči nemohla zobrazit.)

Severoatlantské a polární ostrovy
Skandinávská oblast
Britské ostrovy
Atlantská Francie
Hercynská střední Evropa
Alpsko-karpatská oblast
Iberská oblast
Apeninská oblast
Balkánská oblast
Východoevropská rovina
Krymsko-kavkazská oblast
Ural

Literatura:

  • Král, V. (1999) Fyzická geografie Evropy. Praha: Academia. ISBN 80-200-0684-2
Stránka naposledy upravena dne 14. 07. 2011

© Martin Jurek, Katedra geografie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci | Úvod | Hledání | Mapa stránek | CMS Made Simple