O projektu

Prosím návštěvníky stránek o shovívavou trpělivost, technické naplnění připraveného obsahu do databáze ještě probíhá.

Tato internetová studijní opora vznikla v rámci grantového projektu FRVŠ č. 2303/2007 Inovace výuky regionální geografie Evropy. Jeho řešitelem byl RNDr. Martin Jurek, Ph.D., odborný asistent na katedře geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Cílem projektu je zlepšit přístupnost studijních podkladů a materiálů k předmětům Regionální geografie Evropy a Seminář z regionální geografie Evropy, a to prostřednictvím multimediální elektronické učební aplikace vycházející z široké řady informačních pramenů, včetně aktuální zahraniční literatury pořízené do knihovny katedry. Webové stránky mají zpřístupnit podstatné informace z těchto zdrojů v českém jazyce, odkázat studenty na další studijní prameny a poskytnout prostor pro širší využití grafických a obrazových informací, jejichž plnobarevná reprodukce v tištěné podobě by nemohla být v požadovaném rozsahu a kvalitě realizována. Možnost průběžného rozšiřování a upravování obsahu stránek navíc umožňuje aktualizovat studijní materiály i po završení vlastního projektu. Na technické přípravě a tvorbě obsahu se podíleli i vybraní studenti Unvierzity Palackého:

Bc. Tomáš Otřísal – technická příprava webových stránek
Bc. Jindřich Frajer – historie států (texty s parafou -fra-)
Bc. Petr Holeček – historie států (texty s parafou -hol-)
Bc. Jan Hercik – historie států (texty s parafou -her-)

Soubory tematických fotografií pro sekci Galerie sestavil redaktor Dušan Gavenda.

Struktura webu

Informace na těchto stránkách jsou uspořádány jednak hierarchicky podle tematických okruhů, určité informace pak podle jednotlivých států. Samostatně jsou k dispozici statistické a mapové přehledy k vybraným geografickým charakteristikám, grafická složka je podpořena sekcí Galerie, do níž jsou zařazeny vizuální reprezentace vybraných konkrétních geografických objektů s krátkým doprovodným popisem.

S případnými náměty, připomínkami či dotazy se prosím obracejte na autora obsahu těchto stránek prostřednictvím elektronické pošty: martin.jurek@upol.cz.

Stránka naposledy upravena dne 18. 01. 2008

© Martin Jurek, Katedra geografie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci | Úvod | Hledání | Mapa stránek | CMS Made Simple