Hranice mezi Evropou a Asií

Poloha a vymezení Evropy > Hranice Evropy > Hranice mezi Evropou a Asií

Varianty průběhu hranice mezi Evropou a Asií

V geografické literatuře se vyskytují různé varianty průběhu hranice mezi Evropou a Asií. Jako ilustrace této nejednoznačnosti může posloužit např. přehled, který zpracoval redaktor Aotearoa pro polskou Wikipedii:

A: průběh hranice podle IGU (Bajdaratský záliv, řeka Bajdarata, východní úpatí Uralu, horní tok řeky Ural, Mugodžarské vrchy, řeka Emba, pobřeží Kaspického moře, řeka Kuma, Kumo-manyčská sníženina, řeka Don) – uplatňuje se i v české geografii, např. ve Školním atlase světa.
B: z Karského moře po rozvodnici na hlavním hřebeni Uralu a po řece Ural až do Kaspického moře.
C: od Jugorské úžiny přes vrchy Paj-choj a dále jako B.
D: severní část pohořím Ural, jižní část po rusko-kazašské hranici ke Kaspickému moři.
E: severní úpatí Velkého Kavkazu.
F: po hřebeni Velkého Kavkazu od Apšeronského poloostrova po Kerčský průliv.
G: jižní úpatí Velkého Kavkazu.
H: tektonická sníženina mezi Velkým a Malým Kavkazem (podél řek Rioni a Kura).
I: po hřebeni Malého Kavkazu a podél řek Araks a Kura.
J: po bývalé jižní hranici SSSR.

Literatura

  • Školní atlas světa. Praha: Kartografie, 2004.
  • Wikipedia: Granica Europa-Azja [cit. 2011-07-15]
Stránka naposledy upravena dne 15. 07. 2011

© Martin Jurek, Katedra geografie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci | Úvod | Hledání | Mapa stránek | CMS Made Simple