Místopisné názvy

Přehled místopisných názvů

Obrysová mapa Evropy

Odkazy

Literatura

  • Beránek, T. et al. (2006) Index českých exonym – standardizované podoby, varianty (edice Geografické názvoslovné seznamy OSN – ČR). Praha: Český ústav zeměměřický a katastrální. ISBN 80-86918-04-1.
  • Boháč, P. (2005) Jména států a jejich vybraných územních částí – Evropa (edice Geografické názvoslovné seznamy OSN – ČR). Praha: Český ústav zeměměřický a katastrální. ISBN 80-86918-00-9.
  • Bradnová, H. ed. (1993) Geografický místopisný slovník světa. Praha: Academia. ISBN 80-200-0445-9.
  • Kolektiv autorů (2007) Školní atlas světa. 2. vydání. Praha: Kartografie, a.s. ISBN 978-80-7011-925-9.
  • Urbášková, S. ed. (2006) Evropa – sešitový atlas pro základní školy a víceletá gymnázia. Praha: Kartografie, a.s. ISBN 80-7011-882-2.
Stránka naposledy upravena dne 26. 12. 2009

© Martin Jurek, Katedra geografie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci | Úvod | Hledání | Mapa stránek | CMS Made Simple