Historie Andorry

Andorra > Historie Andorry

Podle tradice bylo území dnešní Andorry v roce 803 osvobozeno od muslimské nadvlády vojsky Karla Velikého. První psaná zmínka o Andoře pochází z listiny datované k roku 839. V desátém století se Andorra dostala pod společnou správu hrabat z Urgelu a urgelského biskupství. Mezi oběma stranami se rozhořel spor o nadvládu nad tímto územím. Urgelskému biskupovi přišli napomoc páni z Caboetu. Ti obdrželi Andorru od biskupa, jako odměnu za jejich pomoc v boji proti hrabatům, v léno. Dědicové tohoto rodu se však záhy dostali do sporu se španělským biskupem.  Vše urovnala dohoda z roku 1287 zvaná též jako Paréagská. Dle ní se Andorra stala kondominiem pod vládou hrabat z Foix (dědiců panů z Caboetu) a biskupem ze Séo Urgell. Tento systém správy funguje dodnes, z francouzské strany je vykonáván prezidentem. V roce 1993 přijala Andorra demokratickou ústavu. [-fra-]

Literatura:

  • Kapesní atlas světa s lexikonem států. Plzeň, Marco Polo, 2003.
  • Kontinenty a státy světa. Praha: Dialog, 2002.
  • Oxfordský slovník světových dějin. Praha: Academia, 2005.
  • www.andorra.ad
Stránka naposledy upravena dne 31. 01. 2008

© Martin Jurek, Katedra geografie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci | Úvod | Hledání | Mapa stránek | CMS Made Simple