Historie Běloruska

Bělorusko > Historie Běloruska

V průběhu 6. století bylo území dnešního Běloruska osídleno slovanskými kmeny, které se postupně dostávaly do područí Kyjevské Rusi. Po jejím rozpadu, způsobeném vpádem Mongolů, se Bílá Rus (historické označení Běloruska) na sklonku 13. století stala součástí Litevského velkoknížectví. Velkoknížectví vytvořilo roku 1569 unii s Polskem. V rámci trojího dělení Polska na konci 18. století získalo Bílou Rus carské Rusko. Za tohoto období se Bělorusko, stejně jako sousední Ukrajina, stalo útočištěm ruských židů.

Během první světové války bylo Bělorusko značně poničeno. Po rusko-polské válce, která se uskutečnila mezi lety 1919–1921, bylo Bělorusko smlouvou z Rigy rozděleno mezi Polsko a nově vzniklou Běloruskou sovětskou socialistickou republiku. Ta se v roce 1922 připojila k Sovětskému svazu. Během druhé světové války byla země obsazeno Německem a probíhaly zde tuhé boje. Válka totálně zničila infrastrukturu, města a měla tíživý dopad na běloruské hospodářství. Německá okupace stála život 1,3 milionu lidí, převážně běloruských židů. Po roce 1945 se Polsko vzdalo nároků na západní Bělorusko a polské obyvatelstvo bylo z této části přesunuto do Polska. Běloruská SSR byla mezi zakládajícími členy OSN. Při černobylské jaderné havárii v roce 1986 bylo zamořeno rozsáhlé úrodné území na jihu země.

Bělorusko bylo součástí Sovětského svazu do dubna roku 1991, kdy byla vyhlášena Běloruská republika. V roce 1994 byla přijata „prezidentská ústava“ a do čela republiky byl zvolen Alexandr Lukašenko, který v zemi vládne autoritativním způsobem. Ve čtyřech referendech konaných v roce 1995 se občané Běloruska rozhodli pro těsnější politické, kulturní a hospodářské spojení s Ruskem. Vše měla potvrdit smlouva  z roku 1996, podle které by obě země měly mít společnou hospodářskou, zahraniční a obrannou politiku. Definitivní integrace Ruska a Běloruska však naráží na mnoho politických překážek. [-fra-]

Literatura:

  • Kapesní atlas světa s lexikonem států. Plzeň: Marco Polo, 2003.
  • Kontinenty a státy světa. Praha: Dialog, 2002.
  • Kravčík, Jan. Tam kde budou stát ruské hraniční sloupy III. In: Navýchod 3/2006.
  • Oxfordský slovník světových dějin. Praha: Academia, 2005.
  • http://www.belarus-misc.org
  • www.navychod.cz
  •  
Stránka naposledy upravena dne 14. 02. 2008

© Martin Jurek, Katedra geografie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci | Úvod | Hledání | Mapa stránek | CMS Made Simple